Půjčovna

Pronájem strojů na stříkání betonu

V rámci poskytování komplexních služeb v oblasti stříkaného betonu nabízíme možnost krátkodobých i dlouhodobých pronájmů torkretovacích strojů. V případě zájmu o bližší informace o podmínkách a cenách pronájmu kontaktujte prosím naše obchodní oddělení na telefonním čísle +420 318 637 763.

K zapůjčení jsou k dispozici tyto torkretovací stroje:

Torkretovací stroj SSB 14

SSB 14 Standard

Praktický výkon 0,5 – 1,5 m3/h.

Torkretovací stroj SSB 14 je určen k provádění torkretovacích prací menšího rozsahu jako jsou např. sanace a opravy betonových konstrukcí, utěsňování, spárování, konsolidační nástřiky, opravy vyzdívek vysokých pecí, kotlů a koksovacích baterií. Více »

Tokretovací stroj SSB 05

Velký buben

Praktický výkon 0,5 – 1,5 m3/h.

Mezi hlavní oblasti nasazení torkretovacího stroje SSB 05 patří zejména nástřik žárobetonových směsí při provádění vyzdívek hutních a sklářských pecí, teplárenských kotlů, koksovacích baterií atd. v hutním, metalurgickém, chemickém a sklářském průmyslu. Využívá se rovněž pro sanace betonových konstrukcí, při stavbách a rekonstrukcích budov, při zpevňování svahů či vyztužování kleneb tunelů a kolektorů. Více »

Torkretovací stroj SSB 24

SSB 24 DUO

Praktický výkon 1 – 3 m3/h.

Torkretovací stroj SSB 24 je používán k provádění torkretovacích prací většího rozsahu, tj. zejména při zakládání staveb, výstavbě štol, kolektorů a tunelů. Díky jeho vyššímu výkonu jej lze také využívat pro dopravu sypkých a suchých materiálu. Více »

Torkretovací stroj SSB 02

Torkretovací stroj SSB 02

Praktický výkon 2 – 7 m3/h.

Jedná se o nejvýkonnější model z řady strojů na stříkání betonu SSB a je vhodný pro práce středního a velkého rozsahu. Využívá se především ke zpevňování povrchů na inženýrských stavbách a při výstavbě vodních děl, k vyztužování kleneb tunelů a kolektorů v podzemním stavitelství a k provádění sanací betonových konstrukcí. Více »

Doplňková zařízení k torkretovacím strojům:

Dávkovací čerpadlo DC 200

Používá se k dávkování tekutých přísad do proudu betonu při provádění technologie stříkaného betonu suchou či mokrou cestou. DC 200 (výkon 15 – 200 l/hod), maximální tlak 7,5 bar. Více »

Zásobníkový vůz ZV-01 a pásový dopravník PD-01

Zásobníkový vůz ZV-01 a pásový dopravník PD-01

Zařízení určená pro dopravu a dávkování namíchané suché betonové směsi na místo nástřiku betonu. Použití strojů je především při budování podzemních staveb menších profilů jako jsou kolektory, štoly apod. Více »

Pronájem ostatních stavebních strojů

Míchačka s nuceným oběhem M 125/3 kW

M 125

Slouží k míchání suchých, zavlhlých i mokrých směsí. Hlavní předností je dokonalé promíchání jednotlivých složek směsi ve velmi krátkém čase, čímž je dosaženo vysoké kvality výsledné směsi. Praktický objem max. 50-60 l, max. hmotnost 75-100 kg dle typu směsi. Více »

Čerpadlo na beton C 120

Čerpadlo na beton řady C 120 se používá pro nástřik betonu mokrou cestou a pro dopravu betonu a malt. V oblasti zakládání staveb slouží pro účely vyztužení a vyrovnání pilotových stěn, v oblasti dopravních staveb pro účely zpevňování svahů, při výstavbě betonových konstrukcí pro účely betonáže profilovaných povrchů (skateparky, plavecké bazény, apod.). V oblasti bytové výstavby se využívá k provádění litých betonových a anhydritových podlah, pro ukládání betonu do ztraceného bednění, pro betonáž věnců, apod.

Výkon čerpadla je 5 – 7 m3/hod, maximální zrnitost přepravovaného kameniva 8 mm.

Injektážní a omítací čerpadlo CM/CA 20 COM

CA 20 COM-V

Slouží k omítání (nanášení), injektování, dopravě a spárování jemnozrnných mokrých směsí, zejména jemných omítkových hmot, injektážních směsí, nátěrových tmelů, stěrek, izolačních nástřiků apod. Max. výkon 20 l/min při max. tlaku 2,5 Mpa; výkon 12 l/min při max. tlaku 3,5 Mpa. Více »

Otočný výložníkový jeřáb „OVJ“

Otočný výložníkový jeřáb

Elektrický otočný jeřáb s kyvným výložníkem bez pojezdu určený pro svislou dopravu v šachtě při ražení podzemních staveb a pro obsluhu dopravních prostředků.

Max. nosnost/délka ramene: 1 500 kg/5 m; 2 500 kg/3 m.Více »

Injektážní čerpadlo IC 120

Injektážní čerpadlo IC 120 je určeno k injektáži cementových a bentonitových směsí v oblasti speciálního zakládání staveb (injektáž mikropilot, injektáž kotev, utěsnění základových půd, výplňová injektáž), v podzemním stavitelství a v oblasti sanací betonových konstrukcí (výplňová injektáž betonu a zdiva).

Maximální injektážní tlak čerpadla činí 10 MPa, maximální dodávané množství směsi je 51 l/min . Více »

Injektážní čerpadlo IC 100

Injektážní čerpadlo IC 100

Je určeno k provádění všech druhů injekčních prací pomocí silikátových (cementových) a chemických injekčních směsí běžné viskozity v rozsahu tlaku 2 – 7,5 MPa a výkonu 75 – 20 l/min.

Zvlášť agresivní látky nebo roztoky s velkou viskozitou nelze použít. Více »

 

Důlní lopatové přehazovací nakladače PPN – 1S a NL 12 (15)

Kolejové nakladače s pneumatickým pohonem. Jsou využívány jako nakladače rozpojené horniny při ražení důlních děl. Nakladače přemisťují horninu do důlních vozů, na hřeblový nebo pasový dopravník, nakládací výkon 75 m3/hod (PPN-1S), 40 m3/hod (NL 12/15).

Dulní nakladač PPN-1S »

Dulní nakladač NL 12 »

Vrtací sloupy VS-1

Vrtací sloup VS-1 je určen k provádění krátkých horizontálních vrtů o průměru do 40 mm a maximální délce 12 m. Používá se při bezkolejových ražbách a dobývkách při aplikaci sestupkové, resp. výstupkové dobývací metody na zub.

Vrtací sloup VS-1»

Vrtací lafeta VL-1

Vrtací lafeta VL-1 se používá jako součást vrtací soupravy VS-1 nebo samostatně. Je určena k provádění krátkých vrtů o průměru do 50 mm a maximální délce do 12 m. Předností vrtací lafety VL-1 jsou její malé rozměry a nízká hmotnost.

Vrtací lafeta VL-1»

Výrobní program

Stavební stroje

Náhradní díly

Služby

Informace

Vyhledávání