Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – důlní a stavební technika

 
Míchačka s nuceným oběhem M 125 Torkretovací stroj SSB 14.1 COM-A M2 (elektromotor / pevný rám) Torkretovací stroj SSB 24.1 COM-A M2 (rám pro zavěšení)

Otočný výložníkový jeřáb OVJ 75

Oblast využití

Otočný výložníkový jeřáb OVJ 75 je určen pro zdvih a přemístění břemen ve svislých šachtách při ražení a budování podzemních staveb a pro obsluhu dopravních prostředků. Maximální nosnost jeřábu je 2 500 kg při vyložení 3 m, resp. 1 500 kg při vyložení 5 m.

Jeřáb je poháněn elektrickým motorem a je konstruován jako nepojízdný.

Popis

Hlavní části jeřábu jsou:

  1. Podstavec
  2. Otoč
  3. Výložník
  4. Elektroinstalace

1. Podstavec
Podstavec je čtyřramenný s výškově stavitelnými patkami. Na podstavci je otočně uložená otoč.

2. Otoč
Otoč tvoří svařený nosný rám, na kterém jsou upevněny:

Pohon otáčení – sestává z převodovky s elektromotorem a brzdou 0,55 kW a z čelní převodovky s pastorkem, který zabírá do pevného ozubení věnce na podstavci.
Pohon zdvihu – tvoří elektrický kladkostroj pro jednolanové použití. Oko lana je navlečené na čep kladnice, součástí které je hák s pojistkou proti vypadnutí lana.
Pohon sklápění výložníku – tvoří čelní převodovka s elektromotorem 2,2 kW, která otáčí pohybovým šroubem. Příslušná matice je kloubově uložená v kyvné páce spolu s článkem táhla výložníku. Na páce jsou umístěné zarážky pro omezovací a bezpečnostní koncový spínač a kladku pro vedení lana při vztyčování výložníku. Konec pohybového šroubu je zajištěn proti vytočení.
Protizávaží – tvoří odlitek (svařenec), zavěšený pod kladkostrojem.
Ovládací plošina se stříškou – je zavěšena na levé přední straně otoče v dosahu ovládacího panelu s ovladači pohybů a houkačky.

3. Výložník
Výložník je vyrobený z trubek. K otoči je připojený 2 čepy a táhlem. Spojení článku táhla s táhlem výložníku je rozebíratelné a umožňuje sklopení výložníku při přepravě.

4. Elektroinstalace
Elektroinstalace sestává z přívodky 63A umístěné na rameni podstavce, kroužkového sběrače nad dutým středovým čepem, elektrického rozvaděče a ovládacího panelu. Vypínač ovládání je uzamykatelný. Hlavní vypínač a jištění elektrického přívodu jeřábu není součástí stroje. Současně není na jeřábu instalován indikátor vysokého napětí.

Technická data

Parametr OVJ 75
Nosnost při vyložení 5 m 1500 kg
Nosnost při vyložení 3 m 2500 kg
Celkový zdvih 23 m
Výška zdvihu max. 4,47 m
Hloubka spuštění max. 18,53 m
Rozsah otáčení neomezený
Rychlost zdvihu 16 m/min
Rychlost mikrozdvihu 3 m/min
Frekvence otáčení 1,24/min
Zatížení patek max. 53 kN
Dovolený sklon jeřábu 1,5°
Rozmístění patek 2200 x 2200 mm
Napěťová soustava 3 PEN ~ 50 Hz 400 V
Jmenovitý příkon 10,8 kW
Jmenovitý proud 27,2 A
Jištění hlavního přívodu (vyjma jeřábu) 63 A
Rozměry jeřábu v provozu
Délka 7048 mm
Šířka 2420 mm
Výška 6631 mm
Délka výložníku 5715 mm
Rozměry při přepravě (se sklopeným výložníkem)
Délka 8431 mm
Šířka 2280 mm
Výška 2224 mm
Hmotnosti
Hmotnost protizávaží 2728 kg
Celková hmotnost 5500 kg

Fotogalerie

Video