Torkretovací stroje

Řada SSB 14 / SSB 24

Torkretovací stroj SSB 14 COM-F

Stroje na stříkání betonu řady SSB 14 a SSB 24 (SSB = Stroj na Stříkání Betonu) jsou určeny pro nástřik betonových a žárobetonových směsí tzv. suchou cestou. Tyto stroje fungují na principu šikmo uloženého jednostranného dávkovacího bubnu, který umožňuje dosažení ideálního poměru mezi mobilitou stroje a jeho výkonem. Výkonový rozsah činí 0,5 – 6 m3/h.

Podrobnější informace o řadě SSB 14 / SSB 24.

Řada SSB 05

SSB 05 COM-FStroj na stříkání betonu řady SSB 05 je určen pro nástřik betonových a žárobetonových směsí tzv. suchou cestou, event. mokrou cestou. Tento stroj funguje na principu průběžného dávkovacího bubnu (rotoru). Výkonový rozsah činí 0,5 – 7,1 m3/h.

Podrobnější informace o řadě SSB 05.

Řada SSB 02

Stroj na stříkání betonu SSB 02 funguje na principu průběžného dávkovacího bubnu ve formě rotoru. Je určen pro nástřik betonových a žárobetonových směsí tzv. suchou i mokrou cestou, což umožňuje jeho nasazení pro téměř všechny typy torkretovacích prací. Výkonový rozsah 2 – 16 m3/h.

Podrobnější informace o řadě SSB 02.

Šneková čerpadla řady C a CM pro nástřik mokrou cestou

C_20_COM-V_a_M_125_postranni_motor_200x145Šneková čerpadla řady C nebo CM se používají pro technologii torketování (stříkání betonu) mokrou cestou. Využívají se pro aplikaci jemnozrnných materiálů například při reprofilaci betonových konstrukcí v sektoru sanačních prací (opěrné zdi, kanalizační stoky, vodojemy) nebo při nástřiku jemnozrnných žárobetonových hmot.

Podrobnější informace o šnekových čerpadlech řady C a CM.

Řada TTS

Torkretovací stroj TTS 400

Torkretovací stroje řady „TTS“ (Tlakový Torkretovací Stroj) jsou určeny pro nástřik betonových a žárobetonových směsí, tzv. suchou cestou, při němž dochází ke zvlhčení dopravované směsi až v okamžiku jejího nástřiku. Používají se zejména v hutnickém a slévárenském průmyslu pro nástřik vyzdívek ocelářských pecí, pánví, kotlů, koksovacích baterií a jiných agregátů torkretovacími směsmi. Díky jejich speciální konstrukci je možno provádět nástřik jak za studena, tak i za tepla.

Podrobnější informace o řadě TTS.

 

Doplňková zařízení

Zásobníkový vůz ZV-01 / pásový dopravník PD-01

Zásobníkový vůz ZV-01 a pásový dopravník PD-01

Zásobníkový vůz ZV-01 je určen pro dopravu namíchané suché betonové směsi na místo nástřiku betonu.
Stroj SSB 24 lze vybavit pásovým dopravníkem určeným pro mechanizované plnění namíchané suché betonové směsi do násypky stroje.

Podrobnější informace o zásobníkovém voze a pásovém dopravníku.

Regulátor tlakové vody RTV 1

Regulátor tlakové vody „RTV 1“ je určen k regulaci tlaku záměsové kapaliny (vody) přiváděné do stříkací trysky strojů na stříkání betonových a žárobetonových směsí typu SSB.

Podrobnější informace o regulátoru tlakové vody.

Dávkovací čerpadlo DC 200

Dávkovací čerpadlo řady „DC“ se používá k dávkování tekutých přísad do proudu betonu při provádění technologie stříkaného betonu suchou či mokrou cestou.

Podrobnější informace o dávkovacím čerpadle řady DC.

Výrobní program

Stavební stroje

Náhradní díly

Služby

Informace

Vyhledávání