Za moment budete přesměrování na novou verzi našeho webu.
Přejít rovnou

Stroje na stříkání betonu (torkretovací stroje) – řada SSB 02

Oblast využití

Stroj na stříkání betonu SSB 02 pracuje na principu průběžného dávkovacího bubnu ve formě rotoru a je určen pro nástřik betonových a žárobetonových směsí suchou i mokrou cestou. Jedná se o nejvýkonnější model z řady strojů na stříkání betonu SSB a je vhodný pro práce středního a velkého rozsahu. Využívá se především ke zpevňování povrchů na inženýrských stavbách a při výstavbě vodních děl, k vyztužování kleneb tunelů a kolektorů v podzemním stavitelství a k provádění sanací betonových konstrukcí.


POPTÁVKA
Pro konkrétní poptávku vyplňte prosím poptávkový formulář

Stroje na stříkání betonu poháněné elektromotorem jsou určeny pouze pro práci v prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu. Pro práce v prostředí s nebezpečím výbuchu metanu je nutno použít stroj na stříkání betonu v provedení se vzduchovým motorem – SSB 14 a SSB 24 COM-A.

Příklady použití strojů SSB (pdf, 1.3MB)

Vyráběné modely

Stroj na stříkání betonu SSB 02 je vyráběn ve dvou základních provedeních lišících se druhem pohonu a možností regulace výkonu.

Pohon stroje je řešen dvouotáčkovým elektromotorem nebo jednootáčkovým elektromotorem s frekvenčním měničem umožňujícím plynulou regulaci výkonu. Základní výkonová poloha stroje je dána velikostí dávkovacího bubnu.

Stroj na stříkání betonu SSB 02 může být umístěn na kolovém podvozku či pevném rámu. Standardně je vybaven centrálním mazáním zajišťujícím automatické mazání všech otěrových ploch.

Model Druh pohonu Regulace výkonu
SSB 02 DUO dvouotáčkový elektromotor dvě výkonové polohy – přepínač
SSB 02 COM-F jednootáčkový elektromotor plynulá – frekvenční měnič

Princip fungování

Stroj na stříkání betonu SSB 02 funguje na principu pneumatické dopravy.

Suchá technologie nástřiku betonu

Suchá směs určená ke stříkání nebo dopravě se sype do násypky stroje a plynule zaplňuje válce průběžného dávkovacího bubnu uloženého pod násypkou. Pro snazší dopravu směsi do dávkovacího bubnu je násypka stroje vybavena vibrátorem a čeřícím zařízením. Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je směs unášena o 180۫ směrem k přívodu horního tlakového vzduchu, kterým je vyfukována z jednotlivých válců dávkovacího bubnu směrem do dopravních hadic. Při průchodu směsi vyfukovačem do dopravních hadic je k proudu směsi přiveden dolní tlakový vzduch napomáhající plynulému toku materiálu v hadicích. Na jejich konci je namontována stříkací tryska, do níž je současně přiváděna záměsová voda a dochází zde k vlhčení dopravované směsi. Požadované vlhčení stříkané směsi je regulováno přívodním kohoutem.

Mokrá technologie nástřiku betonu

Při nástřiku betonové směsi tzv. mokrou cestou je násypka stroje plněna předem namíchanou mokrou směsí. Princip průchodu směsi strojem je v případě mokré technologie nástřiku shodný jako při nástřiku suchou cestou. Do stříkací trysky na konci dopravních hadic je místo záměsové vody přivedena hadice s urychlovačem z dávkovacího čerpadla.

Výkon stroje je regulován:

Technická data

Parametr Malý buben Velký buben
Obsah bubnu [dm3] 13,5 21,9
Teoretický výkon *) [m3/h] 2-10 3-16
Spotřeba vzduchu **)
– dopravní vzdálenost 40 m [m3/min]
6-8 8-14
Tlak vzduchu max. [MPa] 0,6
Výkon elektromotoru [kW] 4,5/6,5; 7,5
Připojení na elektrickou síť 3 × PEN 400 V
Světlost dopravních hadic [mm] DN 50, DN 60 DN 60, DN 65
Zrnitost materiálu max. [mm] 16 20
Vlhkost materiálu max. [%]
(při nástřiku suchou cestou)
6
Dopravní vzdálenost-horizontální
(metoda suchá/mokrá) [m]
250/40
Dopravní vzdálenost-vertikální
(metoda suchá/mokrá) [m]
100/15
Vodní hadice [mm] DN 20
Tlak vody na trysce min. [MPa] 0,3
Parametr SSB 02
Délka [mm] 1620
Šířka [mm] 990
Výška [mm] 1480
Hmotnost (bez příslušenství) [kg] 950

*) Jedná se o teoretické hodnoty. Skutečný výkon je závislý na složení dopravované směsi, výkonu zdroje stlačeného vzduchu, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

**) Údaje o spotřebě vzduchu jsou pouze přibližné hodnoty a jsou závislé na momentálním výkonu stroje, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

Přednosti

Doplňková zařízení

Fotogalerie

Náhradní díly

On-line katalog

ND_kolaz_750x146

Výrobní program

Stavební stroje

Náhradní díly

Služby

Informace

Vyhledávání