Za moment budete přesměrování na novou verzi našeho webu.
Přejít rovnou

Stroj na stříkání betonu (torkretovací stroj) – řada SSB 05

Oblast využití

Stroj na stříkání betonu řady SSB 05 je určen pro nástřik betonových a žárobetonových směsí tzv. suchou, event. mokrou cestou. Tento stroj funguje na principu průběžného dávkovacího bubnu (rotoru). Torkretovací stroj SSB 05 dosahuje teoretického výkonu 0,5 – 7,1 m3/h a je určen pro práce menšího a středního rozsahu.

 


POPTÁVKA
Pro konkrétní poptávku vyplňte prosím poptávkový formulář

SSB 05 COM-F

 

Mezi hlavní oblasti nasazení stroje patří zejména nástřik žárobetonových směsí při provádění vyzdívek hutních a sklářských pecí, teplárenských kotlů, koksovacích baterií atd. v hutním, metalurgickém, chemickém a sklářském průmyslu. Využívá se rovněž pro sanace betonových konstrukcí (např. silniční a železniční mosty, opěrné zdi, chladící věže, vodní nádrže, čističky odpadních vod, atd.), při stavbách a rekonstrukcích budov, při zpevňování svahů či vyztužování kleneb tunelů a kolektorů.

Vyráběné modely

Torkretovací stroj SSB 05 je poháněn buď dvouotáčkovým motorem se dvěma výkonovými polohami bez možnosti další regulace (verze DUO), nebo jednootáčkovým elektromotorem s možností plynulé regulace výkonu (verze COM-V, COM-F), případně vzduchovou turbínou s možností plynulé regulace (COM-A). Standardně je stroj vybaven centrálním mazáním zajišťujícím mazání všech otěrových ploch. Samotný proces mazání je řešen buď manuálním pákovým lisem, nebo automaticky.

Podle charakteru používané betonové směsi lze volit mezi malým, středním a velkým dávkovacím bubnem. Malý dávkovací buben je vhodný zejména pro nástřik jemných, suchých a těžkých směsí (žárobetony, jemné prefabrikované směsi). Pro nástřik betonu tzv. mokrou cestou je vhodné použít dávkovací buben MAXI (7,9 l).

Model Druh pohonu Regulace výkonu
DUO dvouotáčkový elektromotor dvě výkonové polohy – přepínač
COM-V jednootáčkový elektromotor plynulá – variátor
COM-F jednootáčkový elektromotor plynulá – frekvenční měnič
COM-A vzduchový motor plynulá

Princip fungování

Stroj na stříkání betonu řady SSB 05 funguje na principu pneumatické dopravy betonové směsi.

Suchá cesta

Suchá směs určená k nástřiku nebo dopravě se sype do násypky stroje a odtud plynule zaplňuje válce průběžného dávkovacího bubnu uloženého pod násypkou. Pro snazší průchod směsi do dávkovacího bubnu je násypka stroje vybavena vzduchovým vibrátorem a čeřícím zařízením. Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je směs unášena o 180۫ směrem k přívodu horního tlakového vzduchu, kterým je vyfukována z jednotlivých válců dávkovacího bubnu směrem do dopravních hadic. Při průchodu směsi vyfukovačem do dopravních hadic je k proudu směsi přiveden dolní tlakový vzduch napomáhající plynulému toku materiálu v hadicích. Na jejich konci je namontována stříkací tryska, do níž je současně přiváděna záměsová voda a dochází zde k vlhčení dopravované směsi. Požadovaná míra vlhčení stříkané směsi je regulována přívodním kohoutem.

Mokrá cesta

Při nástřiku betonové směsi tzv. mokrou cestou je násypka stroje plněna předem namíchanou mokrou směsí v kvalitě a složení transportbetonu. Princip průchodu směsi strojem je v případě mokré technologie nástřiku shodný jako při nástřiku suchou cestou. Do stříkací trysky na konci dopravních hadic je místo záměsové vody přivedena hadice s aditivem pro urychlení tuhnutí betonu. Dodávka aditiva se provádí pomocí dávkovacího čerpadla DC 200.

Technická data

Parametr Nástřik suchou cestou Nástřik mokrou cestou
Obsah bubnu [l] 1,9 3,9 6,9 7,9
Teoretický výkon *) [m3/h] 0,25 – 1,5 0,5 – 3,0 0,9 – 5,4 2,3 – 7,1
Spotřeba vzduchu **)
– dopravní vzdálenost 40 m [m3/min]
3 – 5 10 – 15
Tlak vzduchu max. [MPa] 0,5 – 0,6 0,5 – 0,6
Výkon elektromotoru [kW] 3 3
Připojení na elektrickou síť 3 × PEN 400 V 3 × PEN 400 V
Světlost dopravních hadic [mm] DN 25/32/40/50 DN 40/50
Zrnitost materiálu max. [mm] 8 (DN 25/DN 32); 16 (DN 40/50) 4 – 8
Vlhkost materiálu max. [%] 6 x
Stupeň konzistence x S4
Dopravní vzdálenost – horizontální [m] max. 300 max. 40
Dopravní vzdálenost – vertikální [m] max. 100 max. 5 – 10
Přívod vody [mm] DN 20 x
Přívod aditiv [mm] x DN 20
Tlak vody na trysce min. [MPa] 0,3 x
Parametr SSB 05 (varianta COM-F)
Délka [mm] 1600
Šířka [mm] 750
Výška [mm] 1250
Hmotnost (bez příslušenství) [kg] 450

*) Jedná se o teoretické hodnoty. Skutečný výkon je závislý na složení dopravované směsi, výkonu zdroje stlačeného vzduchu, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

**) Údaje o spotřebě vzduchu jsou pouze přibližné hodnoty a jsou závislé na momentálním výkonu stroje, dopravní vzdálenosti a průměru dopravních hadic.

Přednosti

Fotogalerie – Rotory

Doplňková zařízení

Fotogalerie – Modely

Náhradní díly

On-line katalog

ND_kolaz_750x146

Výrobní program

Stavební stroje

Náhradní díly

Služby

Informace

Vyhledávání