Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – důlní a stavební technika

 
Injektážní a omítací čerpadlo C 18 COM-F Injektážní a omítací čerpadlo C 50 DUO Míchačka s nuceným oběhem M 250

Lopatový přehazovací nakladač NL 12

Oblast využití

Lopatový přehazovací nakladač NL 12 je nakladač kolejový, poháněný stlačeným vzduchem. Nakladač NL 12 nakládá horninu lopatou přenášenou nakládacím ústrojím přes vlastní těleso nad připojený vozík nebo při použití dopravníku nad násypku, do které je nakládaná hornina setrvačnou silou vhozena.

Konstrukčně a vhodným způsobem nakládání vyhovuje stěsnaným důlním poměrům při ražení důlních děl po úklonu 8° a minimální světlé výšce 2,2 m (mezi hlavou kolejnic a stropem). Vhodnost nakládání spočívá ve využití váhy nakladače a rychlosti rozjezdu k vražení lopaty do horniny, která je po sestřelení nedostatečně rozpojena a rozličně kusovitá. Dobrá skladatelnost horniny je do maximální kusovitosti 30x30x30 cm, při větších kusech nebo lepkavém materiálu výkon nakladače klesá. Maximálních výkonů 40 až 50 t za hodinu lze dosáhnout v sypké hornině, o stejné zrnitosti a velikosti 5 x 5 cm. Použitelnost nakladače na povrchu je omezena povětrnostními podmínkami.

Princip fungování

Ze vzdálenosti asi 0,5 m najíždí nakladač se spuštěnou lopatou do rozpojené horniny. Jakmile se lopata dostatečně zaboří do materiálu, což je podporováno jejím natřásáním, začne se lopata zvedat (tažena řetězem). Zvedací rychlost lopaty se během zvedání zvyšuje, čehož je dosaženo jednak odvalovací křivkou horní části lopaty a za druhé navíjením řetězu na řetězovou kladku v závitech na sebe na stále větší průměr kladky.

V okamžiku nejvyšší rychlosti, kdy je lopata nad vozíkem nebo násypkou, narazí lopata na pružiny příčníku tvořící doraz a obsah materiálu se vysype z lopaty. Při zvedání lopaty nakladač současně odjíždí od hromady, aby se lopata mohla opět vrátit do své původní nabírací polohy a znovu najet do materiálu. V případě, že se nakládá materiál po stranách kolejí, je nutno před najetím do materiálu vychýlit korbu nakladače pootočením okolo vertikální osy tak, aby lopata zabírala do strany. Vrácení korby do původní polohy se děje samočinně při zvedání lopaty.

Základní technické parametry

Výkonové parametry
Nakládací výkon (ve vhodném materiálu) 40 m³/hod
Obsah lžíce 0,12 m³
Šířka dosahu lopaty 1825 mm
Počet otáček motoru 900 ot./min
Maximální úklon
Maximální kusovitost materiálu 300 mm
Pohon 2 vzduchové hvězdicové motory
Světlost přívodní vzduchové hadice/průměr potrubí DN 25
Motor
Výkon 4,4 kW (6 HP)
Přípustný pracovní tlak 5 bar
Spotřeba vzduchu každého motoru 360 m3/hod
Podvozek
Rozchod (podle požadavku) min. 435 mm
Rozměry a hmotnost stroje
Délka (lžíce nadzvednuta do transportní polohy) 1800 mm
Délka (při spuštěné lopatě) 1890 mm
Šířka (se stupačkou) 1120 mm
Šířka (při odejmuté stupačce) 875 mm
Výška (lžíce nadzvednuta do transportní polohy)
1420 mm
Maximální výška 2010 mm
Vzdálenost od podélné osy na okraj stupačky
730 mm
Výška stupačky
130 mm
Hmotnost stroje 2000 kg

Fotogalerie