Za moment budete přesměrování na novou verzi našeho webu.
Přejít rovnou

Injektážní čerpadlo – IC 100

Oblast využití

Injektážní čerpadlo IC 100 je určeno k provádění všech druhů injekčních prací pomocí silikátových (cementových) a chemických injekčních směsí běžné viskozity v rozsahu tlaku 2 – 7,5 MPa a výkonu 75 – 20 l/min. Zvlášť agresivní látky nebo roztoky s velkou viskozitou nelze použít.

Předností zařízení je plynulá regulace výkonu (l/min) a pracovního tlaku (MPa). Výkon se reguluje manuálně pomocí nastavení pístového hydrogenerátoru a pracovní tlak přepouštěcím ventilem.

Zařízení lze přemisťovat běžnými manipulačními prostředky (jeřáb, paletový či vysokozdvižný vozík) nebo smykem.

Princip fungování

IC100_sikmo_250x146

Injektážní čerpadlo IC 100 je dvojčinné pístové čerpadlo, které sestává z pracovního válce a čtyř kulových zpětných ventilů, které jsou propojeny se sacím a výtlačným potrubím. K pístní tyči pracovního válce je připojena pístnice přímočarého hydromotoru.

Dodávka tlakového oleje do přímočarého hydromotoru je řízena automaticky hydraulickým rozvaděčem, který je mechanicky přestavován v krajních polohách přímočarého hydromotoru přepínacím mechanismem pomocí unášeče namontovaného na spojení pístnic.

Regulační hydrogenerátor, fungující jako zdroj tlakového oleje, je poháněn elektromotorem přes pružnou spojku. Změna průtoku tlakového oleje a tím dodávaného množství injekční směsi se provádí ručním kolem na hydrogenerátoru.

Omezení tlaku v hydraulickém systému a tím tlaku injekční směsi se provádí ručně regulovatelným přepouštěcím ventilem umístěným na olejové nádrži.

Výtlačné potrubí je opatřeno manometrem s třícestným ventilem pro odpuštění tlaku. Výtlačné potrubí je zakončeno šroubením pro připojení vysokotlakých hadic.

Elektroinstalace sestává z elektro rozvaděče, který je osazen tlačítky Start a Stop pro běžný provoz. Jako bezpečnostní prvek slouží tlačítko Central Stop. Při stisknutí tlačítka Start se automaticky se zpožděním přepne elektrozapojení z hvězdy na trojúhelník. K připojení přívodního kabelu slouží nástěnná přívodka 32 A. Směr otáčení elektromotoru musí být ve směru hodinových ručiček.

Všechny ovládací a kontrolní prvky jsou situovány na straně elektromotoru s hydrogenerátorem. Z opačné strany se provádí demontáž pracovního válce pístového čerpadla za účelem čištění.

Technická data

Parametr IC 100
Max. výkon [l/min] 75
Max. pracovní tlak [bar] 7,5 MPa (75 bar)
Množství čerpané směsi v 1 cyklu [l] 3
Max. zrnitost směsi [mm] 0,5
Max. objemová hmotnost směsi  [kg/l] 2
Příkon el. motoru [kw] 7,5
Výstup  DN 25
Délka [mm] 1450
Šířka [mm] 860
Výška [mm] 730
Hmotnost [kg] 440

Fotogalerie

Výrobní program

Stavební stroje

Náhradní díly

Služby

Informace

Vyhledávání