Přeskočit na obsah

Cz | En | De | Ru | Pl | Bg | Ro | Es | Fr | Sk | Hu | Sr

Filamos – důlní a stavební technika

 
Míchačka s nuceným oběhem M 125 Torkretovací stroj SSB 14.1 COM-A M2 (elektromotor / pevný rám) Torkretovací stroj SSB 24.1 COM-A M2 (rám pro zavěšení)

Injektážní čerpadlo – IC 100

Oblast využití

Injektážní čerpadlo IC 100 je určeno k injektáži cementových, bentonitových a chemických směsí v oblasti speciálního zakládání staveb (injektáž mikropilot, injektáž kotev, utěsnění základových půd, výplňová injektáž) a v oblasti sanací betonových konstrukcí (výplňová injektáž betonu a zdiva).

Princip fungování

Injektážní čerpadlo IC 100 je elektro-hydraulické dvojčinné pístové čerpadlo. Injektážní čerpadlo ICHydraulická část je tvořena hydrogenerátorem s plynulou regulací, elektro-hydraulickým rozvaděčem a hydromotorem. Omezení tlaku v hydraulickém systému je zabezpečeno pojistným ventilem. Teplotu oleje v hydraulickém okruhu kontroluje hydraulický chladič, který se spíná automaticky po dosažení stanovené teplotní meze (65 °C).

Pracovní část je tvořena pracovním válcem se čtyřmi kulovými zpětnými ventily, které jsou propojeny se sacím a výtlačným potrubím. Výtlačné potrubí je opatřeno tlakoměrem s olejovou ochranou a šroubením pro připojení vysokotlakých hadic.

Elektroinstalace sestává z elektrického rozvaděče, který je osazen tlačítky Start a Stop pro běžný provoz. Jako bezpečnostní prvek slouží tlačítko Central Stop. Řízení směru pohybu pístu pracovního válce je provedeno dvěma indukčními čidly.
Správný směr otáčení elektromotoru je kontrolován řízením sledu fází.

Čerpadlo IC 100 je v základním provedení vybaveno mechanickým čítačem počtu cyklů pracovního pístu, což umožňuje nepřímo odvodit množství injektované směsi.

Technická data

Parametr IC 100
Max.pracovní výkon [l/min] 75
Max. pracovní tlak [MPa] 7,5
Množství čerpané směsi v jednom cyklu [l] 3
Maximální zrnitost směsi [mm] 0,5
Maximální objemová hmotnost směsi [kg/l] 2
Příkon elektromotoru [kW] 7,5
Výstup DN 25
Rozměry
Délka [mm] 1200
Šířka [mm] 800
Výška [mm] 850
Hmotnost (s náplní oleje) [kg] 480

Přednosti

  • plynulá regulace výkonu v plném rozsahu (regulační hydraulické čerpadlo)
  • vysoký pracovní výkon (až 75 l/min)
  • vysoký pracovní tlak (až 7,5 MPa)
  • kompaktní rozměry (120 x 80 cm)
  • automatické chlazení hydraulického obvodu (hydraulický chladič)
  • elektronické řízení pohybu pracovní části (indukční čidla)
  • sledování čerpaného množství (počítadlo cyklů)

Fotogalerie