Za moment budete přesměrování na novou verzi našeho webu.
Přejít rovnou

Injektážní čerpadlo – IC 100

Oblast využití

Injektážní čerpadlo IC 100 je určeno k injektáži cementových, bentonitových a chemických směsí v oblasti speciálního zakládání staveb (injektáž mikropilot, injektáž kotev, utěsnění základových půd, výplňová injektáž) a v oblasti sanací betonových konstrukcí (výplňová injektáž betonu a zdiva).

Princip fungování

Injektážní čerpadlo IC 100 je elektro-hydraulické dvojčinné pístové čerpadlo. Injektážní čerpadlo ICHydraulická část je tvořena hydrogenerátorem s plynulou regulací, elektro-hydraulickým rozvaděčem a hydromotorem. Omezení tlaku v hydraulickém systému je zabezpečeno pojistným ventilem. Teplotu oleje v hydraulickém okruhu kontroluje hydraulický chladič, který se spíná automaticky po dosažení stanovené teplotní meze (65 °C).

Pracovní část je tvořena pracovním válcem se čtyřmi kulovými zpětnými ventily, které jsou propojeny se sacím a výtlačným potrubím. Výtlačné potrubí je opatřeno tlakoměrem s olejovou ochranou a šroubením pro připojení vysokotlakých hadic.

Elektroinstalace sestává z elektrického rozvaděče, který je osazen tlačítky Start a Stop pro běžný provoz. Jako bezpečnostní prvek slouží tlačítko Central Stop. Řízení směru pohybu pístu pracovního válce je provedeno dvěma indukčními čidly.
Správný směr otáčení elektromotoru je kontrolován řízením sledu fází.

Čerpadlo IC 100 je v základním provedení vybaveno mechanickým čítačem počtu cyklů pracovního pístu, což umožňuje nepřímo odvodit množství injektované směsi.

Technická data

Parametr IC 100
Max.pracovní výkon [l/min] 75
Max. pracovní tlak [MPa] 7,5
Množství čerpané směsi v jednom cyklu [l] 3
Maximální zrnitost směsi [mm] 0,5
Maximální objemová hmotnost směsi [kg/l] 2
Příkon elektromotoru [kW] 7,5
Výstup DN 25
Rozměry
Délka [mm] 1200
Šířka [mm] 800
Výška [mm] 850
Hmotnost (s náplní oleje) [kg] 480

Přednosti

Fotogalerie

Výrobní program

Stavební stroje

Náhradní díly

Služby

Informace

Vyhledávání