Injektážní a omítací čerpadla

Oblast využití

Omítací a injektážní vřetenová čerpadla slouží k omítání (nanášení), injektování, dopravě a spárování jemnozrnných mokrých směsí, zejména jemných omítkových hmot, injektážních směsí, nátěrových tmelů, stěrek, izolačních nástřiků apod. Omítačky a injektážní čerpadla nalézají široké uplatnění nejen ve stavebnictví, ale také v hutnickém a slévárenském průmyslu.


POPTÁVKA
Pro konkrétní poptávku vyplňte prosím poptávkový formulář

Jedná se o univerzální stroje, jejichž podstatou je šnekové dopravní vřeteno. Oblast jejich nasazení je determinována zvoleným dopravním vřetenem určujícím max. dopravní výkon a tlak a současně volbou pracovního příslušenství.

Vřetenová čerpadla s vyšším dopravním výkonem a menším tlakem bývají používána především jako omítačky, naopak čerpadla s menším výkonem ale vyšším tlakem jsou využívána zejména jako injektážní čerpadlo pro injektování směsí menších zrnitostí. Vřetenové čerpadlo je rovněž vhodným prostředkem v případě potřeby pouhé dopravy mokré směsi na určené místo.

V rámci našeho výrobního programu nabízíme širokou škálu modelů s dopravním výkonem 6 – 120 l/min a tlakem 1,3 – 3,5 MPa.

Výkonnější omítací a injektážní čerpadla (18-50 l/min) mohou být vybavena aktivační míchačkou nebo míchačkou s nuceným oběhem, což umožňuje okamžité zpracování namíchané směsi a zároveň zjednodušuje celý pracovní proces.

Oblasti použítí – příklady:

Princip fungování

C 50 DUO

Vřetenová omítací a injektážní čerpadla řady „C“ (bez míchačky) se plní tekutou, předem namíchanou směsí do vany, na jejímž dně se nachází míchací vřeteno s lopatkami dopravujícími směs směrem k vývodu, odkud je pomocí kovového šneku uloženého v pryžovém pouzdře tlačena dále do dopravních hadic. Podle požadované oblasti použití je na konci dopravních hadic připojeno odpovídající příslušenství – např. omítací tryska, spárovací nebo injektážní jehla. Z důvodu bezpečnosti obsluhy je směs plněna do vany čerpadla přes ochrannou mřížku nebo síto.

CM 20 COM-V

U omítacích a injektážních čerpadel řady „CM“ a „CA“ vybavených míchačkou s nuceným oběhem nebo aktivační míchačkou je přímo nad plnící vanou čerpadla umístěna míchací nádoba, čímž je umožněno zpracování dokonale promíchané směsi bez nežádoucích prodlev. Míchačka je plněna suchým materiálem, k němuž je přidáno požadované množství vody. Promíchaná tekutá směs je poté vypouštěna do vany čerpadla otevřením vypouštěcího segmentu ve dně míchačky. Pro zajištění bezpečnosti obsluhy je míchačka vybavena koncovým spínačem vypínajícím motor při otevření víka. Stroje vybavené míchačkou s nuceným oběhem, případně aktivační míchačkou, jsou vhodné zejména pro směsi, které je nezbytné po určitou dobu před jejich aplikací míchat (aktivovat). Tento princip rovněž umožňuje přípravu a zpracování vlastní směsi (není nutné používat předmíchané pytlované směsi).

Injektážní a omítací čerpadla jsou v závislosti na konkrétním modelu vybavena jednootáčkovým či dvouotáčkovým motorem. Modely vybavené jednootáčkovým motorem pracují v jedné výkonové poloze (provedení STANDARD) nebo umožňují plynulou regulaci výkonu prostřednictvím frekvenčního měniče (COM-F). Dvouotáčkový motor dosahuje dvou výkonových poloh volitelných pomocí přepínače (DUO).

Technická data

Parametr C-6
Standard
C-8
DUO
C-8
COM-F
C-18
COM-F
C-20
Standard
C-50
Standard
C-20
COM-F
C-50
COM- F
C-120
Max. výkon [l/min] 6 12 12 18 20 50 20 50 120
Max. tlak [MPa] 1,3 1,3 1,3 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 1,5
Max. zrnitost [mm] 2 2 2 4 4 6 4 6 8
Max. dopr. vzdálenost [m] 20 20 15 30 40 40 40 40 40
Příkon [kW] 1,5 1,5/1,9 1,5 2,2 3 5,5 3 5,5 7,5
Napětí [V] 400 400 230 400 400 400 400 400 400
Hmotnost [kg] 58 70 90 98 150 230 200 290 288
Parametr CM-20
Standard
CM-50
Standard
CM-20
COM-F
CM-50
COM-F
CA-20
COM-F
CA-40
COM-F
Max. výkon [l/min] 20 50 20 50 20 40
Max. tlak [Mpa] 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Max. zrnitost [mm] 4 6 4 6 2 2
Max. dopr. vzdálenost [m] 40 40 40 40 40 40
Příkon [kW] 3 + 1,5 5,5 + 2,2 3 + 1,5 5,5 + 2,2 3 + 2,6/3,1 5,5 + 2,6/3,1
Napětí [V] *) 400 400 400 400 400 400
Hmotnost [kg] 255 360 305 410 355 375
Objem [l] 65 100 65 100 65 100

*) Napájecí soustava: 3NPE~50Hz, 400V/TN-S

Pozn.:
C – označení pro vřetenové čerpadlo
A – aktivační míchačka
M – míchačka s nuceným oběhem (cyklonová míchačka)

Pohon a regulace výkonu:
STANDARD – jednootáčkový motor – jedna výkonová poloha
DUO – dvouotáčkový motor – dvě výkonové polohy
COM-F – jednootáčkový motor s plynulou regulací výkonu – frekvenční měnič

Přednosti

Fotogalerie

Fotogalerie – koncové příslušenství

 

Výrobní program

Stavební stroje

Náhradní díly

Služby

Informace

Vyhledávání