Za moment budete přesměrování na novou verzi našeho webu.
Přejít rovnou

Znalostní portál – injektáže

Injektování

Funkce injektáže

– těsnící (hydroizolace),
– zpevňující (zpevnění zdiva),
– výplňová (vyplňování trhlin, dutin, kaveren)

Nahoru

Typy injektáží

a) Beztlaková – gravitační (zálivková)
b) Tlaková injektáž

Nahoru

Injektážní hmoty

a) cementová směs – směs cementu a vody (vodní součinitel 0,4 – 0,5). V některých případech se do směsi přidávají hydroizolační příměsi.
b) organické a epoxidové pryskyřice
c) polyuretany

Nahoru

Injektážní čerpadla

– Šneková čerpadla se používají pro zálivky a nízkotlaké injektáže cementových směsí. Tato čerpadla jsou schopna vytvořit tlak až 35 bar (3,5 MPa).
– Pístová čerpadla injektují pryskyřice a polyuretany tlakem až 250 bar (25 MPa).

Nahoru

Příprava cementové směsi pro injektáž

Do aktivační míchačky se nejprve nalije odpovídající množství vody a následně nasype cement. Samotné míchání trvá 3 – 5 minut s tím, že je nutno rozmíchat veškeré shluky cementu, tak aby každé jednotlivé zrno cementu bylo obaleno vodou.

Nahoru

Injektážní jehla (pakr)

Slouží pro aplikaci injektážní hmoty do vývrtu. Injektážní jehla musí být vybavena kontrolním manometrem a uzavíracím ventilem. Pro zajištění bezpečnosti by měla být také vybavena ventilem na odtlakování.

Nahoru

Doba zatuhnutí cementové zálivky

Zatuhnutí cementové zálivky trvá cca 5 – 10 min. od ukončení injektáže. Po zatuhnutí je možno vyjmout horní část injektážní jehly z vývrtu a použít ji dále.

Nahoru

Výrobní program

Stavební stroje

Náhradní díly

Služby

Informace

Vyhledávání